Badania dla bezpieczeństwa

Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej.

Wieloaspektowy fenomen przestępczości

Przestępczość to fenomen wieloaspektowy, oprócz jego typowych i rozpoznawanych szeroko form funkcjonuje szereg rodzajów i form nieznanych szerszemu ogółowi społeczeństwa, szczególnie w obrębie cyber przestępczości, przestępczości finansowej (na rynku kapitałowym, ubezpieczeniowym, bankowym), przestępczości podatkowej, czy przestępczości przeciwko własności intelektualnej, a także innych penalizowanych aktywności. Jest to sfera dynamicznie ewoluująca, sprawcy przestępstw elastycznie dostosowują modus operandi do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej oraz przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Nawet typowe działania przestępcze (np. oszustwa) przybierają formy niekoniecznie zrozumiałe dla ogółu pozbawionego specjalistycznej wiedzy oraz przy braku prostego i jasnego komunikowania. W szybko zmieniającym się świecie niekiedy nawet specjaliści nie są w władni dostrzec i zabezpieczyć przed nowymi zagrożeniami.
Zadania w ramach projektu:

Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej.

Metodologia pomiaru zjawisk związanych z przestępczością

Pierwszym etapem projektu jest stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością.

Badania zjawisk związanych z przestępczością

W kolejnym etapie projektu planowane jest regularne badanie (monitorowanie) wymienionych zjawisk metodami ilościowymi, to jest umożliwiającymi uogólnianie wyników ze zbadanej próby na badaną populację.

Szerzenie świadomości społecznej na temat przestępczości

Uzyskana w toku badania wiedza zostanie  wykorzystana do działań praktycznych o charakterze informacyjno-dydaktycznym.

Zadania w ramach projektu:

Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej.

Więcej informacji na temat projektu

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości