Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metodologii CATI. Pomiar odbywał się od 5 lipca 2021 do 29 lipca 2021, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie oraz 10:00-18:00 w soboty

W ramach badania zrealizowano zaplanowaną próbę N=1000.

Cele pomiaru:

  1. Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa względem przestępczości osób • 
  2. Zbadanie dystansu społecznego wobec przestępcy • Zbadanie klasycznego konceptu Fear of Crime 
  3. Indeksy anomii i wiktymizacji