Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo metoda CATI, od 5 czerwca 2023 do 23 czerwca 2023, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie oraz 10:00-18:00 w soboty.

Cel pomiaru: świadomość, doświadczenia i postawy wobec uregulowań i penalizacji zjawiska dezinformacji