Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

W dniach od 23 lutego do 7 marca 2022 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono ilościowe badanie w metodologii CAWI. Przebadano łącznie N=830. Cele pomiaru: 

Cyberoszustwa percepcja i rozumienie zagrożeń przestępczością w Internecie związanych z kradzieżą środków finansowych (wyłudzenie pieniędzy lub danych dostępowych do nich), kradzieżą danych ( hasło, inne wrażliwe dane, dokumenty osobiste, dokumenty firmowe), oszustw w zakresie relacji międzyludzkich (fałszywe profile na portalach randkowych, osoby podszywające się lub udające inne, ghosting oraz kradzieży dóbr materialnych (brak zapłaty za wysłany przedmiot, brak wysłania opłaconego przedmiotu, przedmiot rażąco niezgodny z zamówieniem)

Percepcja, świadomość i postawy wobec zjawiska dezinformacji fake news) w Internecie i mediach klasycznych (radio telewizja)

Opinie i postawy wobec penalizacji zjawiska cyberoszustw oraz dezinformacji