Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Celem pomiaru było pogłębienie aspektu bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metodologii CATI. Pomiar odbywał się pomiędzy 23 a 29 listopada 2020. Wywiady były prowadzone w dni powszednie w godzinach 8:00-20:00 a w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00. 

W ramach badania zrealizowano zaplanowaną próbę N=1000.