Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą pomocy metody CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) przebadano łącznie N=1000 osób. Od 10 czerwca 2022 do 24 czerwca 2022, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie oraz 10:00-18:00 w soboty.

Cel pomiaru: Cyberprzestępczość świadomość, lęk, przeciwdziałanie