Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone od 27 lutego do 10 marca 2023  metodą ankiety online (CAWI).

Cel pomiaru: 

  • Cyberprzestępczość zachowania związane z hasłami do usług internetowych