Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo metoda CATI, od 11 lipca 2023 do 21 lipca 2023.

Cel pomiaru: 

• Pomiar ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością
• Postawy Polaków wobec przekraczania granic wolności słowa
• Przemoc polityczna
• Indeks anomii