Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Pomiar instytucjonalnego korelatu poczucia bezpieczeństwa Polaków. Wśród instytucji mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa zbadano: policję, straż miejską, sądownictwo, sądownictwo, ale wyłącznie w aspekcie spraw karnych, prokuraturę, sejm (wyłącznie w zakresie tworzenia prawa karnego) oraz wojsko.