Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą pomocy metody CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) przebadano łącznie N=1000 osób. Od 1 6 stycznia 2023 do 25 stycznia 2023, godz. 8:00 20:00 w dni powszednie oraz 10:00 18:00 w soboty.

Cel pomiaru: 

  • Indeks poczucia bezpieczeństwa
  • Badanie klasycznego konceptu Fear of Crime
  • Lęk przed przestępczością jako czynnik marginalizacji społecznej
  • Indeks Wiktymizacji