Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

 

Wywiady w formie ankiety online –metoda CAWI

Cel pomiaru: 

• Mobbing, molestowanie, przestępczość seksualna w domu, pracy, przestrzeni publicznej