Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

W dniach od 14 do 25 czerwca 2021 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Badanie to było realizowane w ramach projektu „Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fazę terenową badania przeprowadzono na próbie N=1000 wywiadów, a pomiar został wykonany docelową metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo, czyli CATI.