Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metodologii CATI, wywiady wykonano pomiędzy 11 do 25 kwietnia 2022, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie
oraz 10:00-18:00 w soboty

W ramach badania zrealizowano zaplanowaną próbę N=1000.

Cel pomiaru:

• Pomiar ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością
• Postawy Polaków wobec przekraczania granic wolności słowa
• Badanie klasycznego konceptu Fear of Crime
• Pomiar wskaźnika anomii (Indeks Anomii)