Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

W dniach od 1 do 18 października 2020 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono ilościowe badanie pilotażowe w ramach projektu „Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach badania przeanalizowano wpływ miejsca oraz pory dnia/nocy na poczucie bezpieczeństwa respondentów. Przedmiotem analizy było sprawdzenie na ile respondenci czują się zagrożeni przestępstwem gwałtu, kradzieży oraz pobicia i rozboju w różnych miejscach oraz o różnej porze dnia i nocy.