Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

 

W dniach od 8 do 22 maja 2023 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono czwartą falę ilościowego badanie na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15-18 lat. Badanie to było realizowane w ramach projektu „Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przy pomocy metody CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) przebadano łącznie N=1000 osób w wieku od 15 do 18 lat. Młodzież jest jedną z grup szczególnie narażonych i zagrożonych przestępczością. Celem czwartej fali była weryfikacja zmian jakie zaszły w tej grupie wiekowej na przestrzeni ostatniego roku.