Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

W dniach od 12 do 18 lutego 2021 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono ilościowe badanie na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków posiadających dostęp do Internetu. Badanie to było realizowane w ramach projektu „Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przy pomocy metody CAWI (ankiety on-line na panelu internetowym) przebadano łącznie N=800. Rozwój nowych technologii i cyfryzacji postępuje w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a pandemia Covid-19 przyspieszyła jeszcze ten proces. Nowe technologie niosą za sobą bardzo wiele korzyści i ułatwień w życiu codziennym, ale równolegle niosą też nowe zagrożenia. Dlatego też wyjątkowo aktualny wydaje się temat świadomości tych zagrożeń oraz poczucia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.