Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

W dniach od 10 do 21 stycznia 2022 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono ilościowe badanie na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Badanie to było realizowane w ramach projektu „Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przy pomocy metody CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI) przebadano łącznie N=1000. Problematyka badania skupiała się wokół poczucia bezpieczeństwa oraz częstości występowania zjawisk przestępczych, patologicznych oraz nieakceptowalnych społecznie w miejscu zamieszkania.