Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą pomocy metody CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) przebadano łącznie N=1000 osób. Badanie prowadzono od 4 lipca 2022 do 21 lipca 2022, godz. 8:00 do 20:00 w dni powszednie oraz od
10:00 do 18:00 w soboty.
.

Cel pomiaru: 

• Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa seniorów (60+) względem przestępczości

• Skala podatności wiktymizacyjnej seniorów

• Indeks anomii seniorów