Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo metoda CATI, od 10 lipca2023 do 28 lipca 2023, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie
oraz 10:00-18:00 w soboty.

Cel pomiaru: 

• Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa seniorów (65+) względem przestępczości
• Skala podatności wiktymizacyjnej seniorów
•Postawy Polaków wobec przekraczania granic wolności słowa
• Indeks wiktymizacji
• Indeks anomii seniorów