Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą pomocy metody CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) przebadano łącznie N=1000 osób. Badanie prowadzono od 11 lipca 2022 do 24 lipca 2022, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie
oraz 10:00-18:00 w soboty.

Cel pomiaru: 

• Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa względem przestępczości 

• Skala podatności wiktymizacyjnej 

• Indeks anomii