Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo metoda CATI. Od 10 maja 2023 do 25 maja 2023, godz. 8:00 20:00 w dni powszednie oraz 10:00 18:00 w soboty.

Cel pomiaru: 

  • Indeks poczucia bezpieczeństwa
  • Skala podatności wiktymizacyjnej 
  • Indeks wiktymizacji 
  • Indeks anomii