Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo metoda CATI, od 11 sierpnia 2023 do 25 sierpnia 2023, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie
oraz 10:00-18:00 w soboty.

Cel pomiaru: 

• Pomiar ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością
• Indeks Anomii
• Indeks wiktymizacji