Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą pomocy metody CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) przebadano łącznie N=1000. Badanie prowadzono od 9 września 2022 do 25 września 2022, godz. 8:00 20:00 w dni powszednie oraz 10:00 18:00 w soboty.

Cel pomiaru: 

• Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa względem przestępczości

• Pomiar postaw Polaków wobec przestępczości seksualnej

• Badanie klasycznego konceptu Fear of Crime

• Doświadczenie wiktymizacji