Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Cel pomiaru: Pomiar wskaźników: Indeks Poczucia Bezpieczeństwa (w części podstawowej), Indeks Anomii (w części podstawowej). Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metodologii CATI. Pomiar odbywał się pomiędzy 21 do 30 czerwca 2020, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie, 10:00-18:00 w soboty. W ramach badania zrealizowano zaplanowaną próbę N=1000.