Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Pomiar wskaźników: Indeks Poczucia Bezpieczeństwa (w części podstawowej), Indeks Anomii (w części podstawowej), Indeks Wiktymizacji.

Badanie realizowane metodologią CATI od 12 do 23 grudnia 2020, w godzinach 8:00 20:00 w dni powszednie oraz 10:00 18:00 w soboty.