Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Od hate speech do hate crime. Postawy Polaków wobec przekraczania granic wolności słowa.

Celem pomiaru jest określenie postawy Polaków wobec przekraczania granic wolności słowa oraz pomiar Indeksu Anomii.

Badanie zrealizowane metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) w dniach od 1 kwietnia 2021 do 22 kwietnia 2021, godz. 8:00 – 20:00 w dni powszednie oraz 10:00 18:00 w soboty.