Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Dystans społeczny wobec przestępcy. Między lękiem a fascynacją. 

Cel pomiaru:

  • Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa względem przestępczości
  • Zbadanie dystansu społecznego wobec przestępcy
  • Zbadanie klasycznego konceptu Fear of Crime
  • Indeksy anomii i wiktymizacji

Badanie zrealizowane metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) w dniach od 7 maja 2021 do 21 maja 2021, godz. 8:00 20:00 w dni powszednie oraz 
10:00 18:00 w soboty.