Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Cel pomiaru:

  • Indeks poczucia bezpieczeństwa
  • Percepcja cyberbezpieczeństwa w Polsce
  • Bezpieczeństwo w pracy zdalnej, zakupach online i operacjach bankowych

Badanie zrealizowane metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) w dniach o 19 do 30 marca 2021, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie oraz 10:00-18:00 w soboty.