Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Pomiar wskaźników: Indeks poczucia bezpieczeństwa, lokalne poczucie bezpieczeństwa, geografia przestępczości w świadomości społecznej.

Badanie realizowane metodologią CATI Od 18 stycznia 2021 do 28 stycznia 2021, godz. 8:00 20:00 w dni powszednie oraz 10:00 18:00 w soboty.