Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metodologii CATI, pomiędzy 9 a 22 lutego 2022, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie
oraz 10:00-18:00 w soboty

W ramach badania zrealizowano zaplanowaną próbę N=1000.

Cel pomiaru: 

Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością

Potencjał ochrony osobistej i miru domowego 

Indeks wiktymizacji