Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

 

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI. Od 8września 2023 do 25 września 2023, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie oraz 10:00-18:00 w soboty.

Cel pomiaru: 

• Percepcja pojęcia przemocy domowej
• Rola instytucji udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową
• Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością
• Indeks Wiktymizacji