Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metodologii CATI, pomiędzy 6 a 23 grudnia 2021, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie oraz 10:00-18:00 w soboty.

W ramach badania zrealizowano zaplanowaną próbę N=1000.

Cel pomiaru: 

  • Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością
  • Przesłanki poczucia bezpieczeństwa. Prywatność, anonimowość, wolność, bezpieczeństwo
  • Indeks anomii