Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metodologii CAWI. Pomiar odbywał się od 2 do 9 sierpnia 2021.

W ramach badania zrealizowano zaplanowaną próbę N=800.

Cel pomiaru: pomiar postrzegania zagadnień związanych z przestępczością przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Polsce