Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

 

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI. Realizacja od 9 listopada 2023 do 2 2 listopada 2023, godz. 8:00 20:00 w dni powszednie oraz 10:00 18:00 w soboty.

Cel pomiaru: 

  1. Indeks poczucia bezpieczeństwa
  2. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych, samorządu i bezpieczeństwu powszechnemu
  3. Badanie konceptu Fear of Crime