Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI. Od 4 października 2023 do 26 października 2023, godz. 8:00-20:00 w dni
powszednie oraz 10:00-18:00 w soboty.

Cel pomiaru: 

• Indeks poczucia bezpieczeństwa
• Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu