Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

  • Badanie zostało przeprowadzone za pomocą pomocy metody CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) przebadano łącznie N=1000 osób w wieku od 15 do 18 lat. Badanie prowadzono od 22 sierpnia 2022 do 26 sierpnia 2022

Cel pomiaru: 

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – świadomość i ocena