Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Charakterystyka badania
Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI.

Od 4 grudnia 2023 do 15 grudnia 2023, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie oraz 10:00-18:00 w soboty.

Cele pomiaru:

• Indeks poczucia bezpieczeństwa
• Przestępstwa przeciwko środowisku
• Badanie konceptu Fear of Crime