Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą pomocy metody CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) przebadano łącznie N=1000 osób. Badanie prowadzono od 10 października 2022 do 25 października 2022, godz. 8:00-20:00 w dni
powszednie oraz 10:00-18:00 w soboty.

Cel pomiaru: 

  • zbadanie struktury preferowanych metod płatności wśród Polaków w kontekście bezpieczeństwa środków finansowych, 
  • poziom obaw (fear of crime) przed wiktymizacją w zakresie tradycyjnych, jak i nowych środków płatności (w tym kryptowalut