Raport badawczy

Raporty badawcze


Sukcesywnie na stronie będą publikowane kolejne raporty badawcze realizowane w ramach projektu „Projekt stworzenia uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej„.

Wybrane wskaźniki anomii przetestowano z wykorzystaniem następujących sześciu stwierdzeń mierzonych na skali Likerta :

  1. Prawo w Polsce służy bogatym i ustosunkowanym
  2. Rozumiem ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie szukają pomocy policji i sądów
  3. Surowsze prawo karne podniosłoby poziom bezpieczeństwa w kraju
  4. Ludzie przestrzegają prawa wyłącznie w obawie przed karą jaka może ich spotkać
  5. Wyroki w sprawach karnych w Polsce często są niesprawiedliwie wysokie
  6. Przestępcę usprawiedliwia dzieciństwo, w którym obecna była przemoc i bieda

Badanie realizowane metodologią CATI od 1 do 11 grudnia 2020, godz. 8:00 – 20:00 w dni powszednie, 10:00 – 18:00 w soboty..